.net程序员

人数:1人

待遇:月薪4000-6000元+五险+公司公费旅游。

要求:1.精通ASP.NET(C#)b/s网站开发,熟悉三层架构,一年以上商业项目工作经验;
           2.精通SQL数据库设计,对存储过程、事务、触发器等能够灵活运用;
           3.具有良好的架构设计能力和良好的文档编辑能力;
           4.熟悉HTML、JavaScript、Query、DIV+CSS、XML,Ajax等技术(熟练使用 js 优先考虑);
           5.熟悉各类主流的CMS的使用和其框架原理,能溶入CMS的二次开发和插件扩展;
           6.理解沟通能力强,工作效率高、服从工作安排参与团队合作,遵守职业道德保护客户数据资料;
           7.具有微信公众平台二次开发经验,有手机APP开发经验优先。

联系方式:15722298644 人事部         电子邮箱:zhaopin@ejion.net